Termeni si conditii

1. Preambul

1.1. Acești Termeni si Condiții (denumiţi în continuare “Termenii şi Condiţiile”) stabilesc principiile şi regulile aplicabile de către societatea NOVIAS SHOES SRL pe site-ul  www.pantofi-de-mireasa.ro.

1.2. “Termeni şi Condiții” constituie acordul legal dintre dvs., în calitate de Cumpărător/Consumator şi societatea NOVIAS SHOES SRL. Pentru utilizarea site-ului www.pantofi-de-mireasa.ro, vă recomandăm să citiţi în prealabil aceşti Termeni şi Condiţii. Accesarea si vizitarea website-ului, înregistrarea unui cont de utilizator/client, dar şi plasarea unei Comenzi înseamnă acceptarea în totalitate şi necondiţionată a acestor Termeni şi Condiţii.

1.3. Termenii şi condiţiile pot fi modificate oricând de către NOVIAS SHOES SRL, fără o notificare prealabilă. Modificările şi informaţiile privind valabilitatea acestora vor fi postate pe acest site, în scopul informării clienţilor. Prin urmare, clienţii trebuie să se raporteze în mod regulat la această politică pentru a verifica conţinutul său actualizat. Dacă nu sunteţi de acord să respectaţi aceşti Termeni şi Condiţii, vă rugăm să nu utilizaţi acest website. De asemenea, dacă, în orice moment, aceşti Termeni şi Condiţii devin inacceptabili pentru dvs., vă rugăm să sistaţi imediat accesarea şi folosirea www.pantofi-de-mireasa.ro.

1.4. Acest site, www.pantofi-de-mireasa.ro, este unul de prezentare, promovare şi comercializare a produselor de încălţăminte / îmbrăcăminte pentru mirese şi miri de către NOVIAS SHOES SRL, având caracteristicile unui magazin online şi, prin urmare, se aplică legislaţia specifică raporturilor contractuale încheiate la distanţă sau în afara spaţiilor comerciale, în integralitatea ei!

2. Definirea termenilor

Comandă –  o formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin plasarea comenzii online sau telefonic, intenția sa de a achiziționa Produsele comercializate de Vânzător.

Cont – presupune personalizarea unei secţiuni a Site-ului prin introducerea adresei de e-mail şi a unei parole, secţiune care conţine informaţii despre Cumpărător (spre exemplu, istoric al comenzilor, adresa preferată de livrare etc.). Crearea unui astfel de Cont este o opţiune a Cumpărătorului. Datele introduse odată cu crearea Contului trebuie să rămână confidenţiale.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Cumpărător/Client –  orice persoană fizică, în vârstă de cel puţin 18 ani, cu capacitate de exerciţiu deplină sau orice persoană/entitate juridică, care îşi creează sau nu un Cont pe site şi efectuează o Comandă online.

Document – prezenta Politică privind Termenii şi Condiţiile, care va guverna raportul contractual dintre Vânzător şi Cumpărător şi care va fi interpretată în conformitate cu legea română. Orice neconformitate sau nevalabilitate a unei părţi sau clauze din prezentul Document cu alte prevederi legale aplicabile nu are efecte asupra valabilităţii şi legalităţii celorlalte prevederi din prezentul Document.

Produs – bun mobil care poate fi comercializat conform legii şi care nu încalcă limitele impuse prin acești Termeni şi Condiții. Produsele comercializate prin prezentul website sunt următoarele (dar fără a se limita la): pantofi de mireasă (cu cristale, din dantelă, lucrați manual, cu toc mic, din piele, ortopedici etc.), pantofi mire, halate și lenjerie.

Prelucrarea datelor cu caracter personal – a se vedea Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Serviciu – de consultanţă cu privire la produsele comercializate sau de transport al produselor ce au fost achiziţionate de către Cumpărător.

Utilizator – Cumpărătorul care a creat un cont pe site şi a plasat sau nu o comandă

Vânzător/Furnizor – societatea NOVIAS SHOES SRL, persoană juridică română, cu sediul în loc. Târgu Neamţ, oraş Târgu Neamţ, b-dul Mihai Eminescu, nr. 5, bl. M10, scara C, ap. 32, jud. Neamţ având număr de ordine în Registrul Comerţului J27/226/2016 şi cod unic de înregistrare fiscală 35727940, e-mail: info@pantofi-de-mireasa.ro

Vizitator – orice Cumpărător care accesează Site-ul şi/sau plasează o comandă, fără a crea un cont în Site.

Website-ul/Site-ul NOVIAS SHOES SRL – reprezintă site-ul www.pantofi-de-mireasa.ro, precum şi inclusiv orice secţiune sau subpagină a acestuia. Site-urile şi/sau paginile de internet ori alte componente ale acestora ce aparţin unor terţi şi care sunt accesate de către clienţi ca urmare a legăturilor sau trimiterilor disponibile pe site-ul www.pantofi-de-mireasa.ro nu fac obiectul şi nici nu intră în sfera acestei definiţii.

    3. Confidenţialitate. Proprietate intelectuală

3.1. NOVIAS SHOES SRL va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizaţi. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

3.2. Dacă pentru Contul creat de un client există suspiciuni privind securitatea datelor sau privind o posibilă utilizarea abuzivă, Vânzătorul va lua de îndată măsurile care se impun (spre exemplu, va solicita titularului contului schimbarea parolei, ori va bloca temporar accesul utilizatorului la cont) sau chiar va şterge contul, cu notificarea prealabilă a persoanei interesate.

3.3. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi regulile de protecţie a acestora pot fi accesate aici.

    4. Politica de vânzare a produselor

Despre COMANDĂ

4.1. Produsele comercializate de NOVIAS SHOES SRL pot fi cumpărate prin comandă scrisă, efectuată fie online, direct pe site-ul www.pantofi-de-mireasa.ro, fie telefonic, la numărul de telefon 0742 265 579.

4.2. În vederea efectuării unei Comenzi online, există două posibilităţi:

Prin crearea unui cont.

Prin plasarea unei comenzi fără a fi obligatorie crearea unui cont.

În oricare din situaţii şi dacă se observă introducerea de date vădit neconforme/nereale, Vânzătorul poate refuza înregistrarea contului şi/sau a Comenzii.

4.3. Prin plasarea unei Comenzi, Cumpărătorul declară şi garantează că îndeplineşte condiţiile legale pentru a comanda (are 18 ani, a furnizat date reale şi corecte) şi este de acord că Vânzătorul nu este răspunzător pentru eventuale prejudicii decurgând din furnizarea de către Cumpărător de informaţii incomplete şi fără a avea acordul persoanelor vizate.

4.4. După plasarea Comenzii online, Cumpărătorul va primi un e-mail de confirmare, care va conţine toate informaţiile, detaliile şi specificaţiile produselor adăugate în coş, dar şi costurile totale (incluzând costurile de livrare). Această confirmare, pe un suport durabil (e-mail), de către Vânzător a acceptării comenzii transmise de Cumpărător reprezintă dovada încheierii Contractului. Ulterior, Cumpărătorul va fi contactat și telefonic.

Despre PREŢURI, PLĂŢI şi PRODUSE 

4.5. Preţul produselor şi a serviciilor sunt menţionate pe site-ul pantofi-de-mireasa.ro. Preţul este exprimat în lei şi include TVA. În ceea ce priveşte preţurile afişate pe site, există posibilitatea ca uneori să apară și erori. În cazul în care este sesizată o astfel de eroare pentru o Comandă plasată/efectuată deja de către Cumpărător, acesta va fi informat cât mai curând posibil, cu privire la eroare. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda.

4.6. Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral preţurile practicate, fără vreo notificare prealabilă, modificare ce este justificată de fluctuaţiile preţurilor anumitor produse comercializate de furnizorii şi prestatorii proprii ai Vânzătorului. Preţurile astfel modificate vor fi aduse la cunoştinţa consumatorului prin publicarea lor pe site.

4.7. Plata produselor se poate realiza ramburs la curier.

Despre LIVRARE şi TRANSPORT

4.8. Termenul de livrare (estimat) va fi indicat pentru fiecare comandă în parte, în funcţie de de localitatea de destinaţie. În general, termenul de livrare se încadrează în intervalul 1-3 zile lucrătoare.

4.9. În situaţia în care transportul produselor vândute se realizează de către Vânzător prin societatea de curierat aleasă de Vânzător responsabilitatea şi riscurile sunt suportate de transportator de la momentul preluării coletului de la sediul Vânzătorului.

Despre COMUNICĂRI sau RECLAMAŢII

4.10. Părţile stabilesc ca, pentru eventuale reclamaţii, cu privire la calitatea şi cantitatea produselor livrate, Cumpărătorul să aibă dreptul de a efectua orice reclamaţie, în scris, prin e-mail, la adresa info@pantofi-de-mireasa.ro. La orice astfel de sesizare, Vânzătorul va răspunde în cel mai scurt timp posibil.

4.11. Cumpărătorii au obligaţia folosirii unui limbaj adecvat, decent şi licit cu ocazia postării şi efectuării de recenzii, aprecieri sau reclamaţii faţă de produsele achiziţionate sau faţă de colaborarea cu Vânzătorul. În caz contrar, Vânzătorul este îndreptăţit să elimine astfel de aprecieri sau comunicări, care nu respectă cele arătate anterior.

Despre ÎNCETAREA CONTRACTELOR. LITIGII

4.12. În cazul nerespectării de către părţi a obligaţiilor asumate, partea prejudiciată are dreptul să rezoluţioneze contractul încheiat, rezoluţiunea operând de îndată, la împlinirea termenului de conformare acordat, fără a mai fi necesară intervenţia vreunui tribunal arbitral sau vreunei instanţe judecătoreşti, fiind suficientă doar o notificare transmisă în acest sens și prin care se indică neexecutarea sau executarea neconformă a obligaţiilor contractuale. Încetarea contractului, în orice modalitate, nu exonerează părţile de la plata obligaţiilor deja scadente, precum nici de la daunele interese datorate celeilalte părţi.

4.13. În caz de apariţie a oricărui litigiu referitor la validitatea contractului încheiat sau rezultat din sau în legătură cu interpretarea, executarea ori încetarea acestuia, litigiul va fi soluţionat fie prin cereri adresate instanţelor judecătoreşti competente material de la sediul Vânzătorului, fie prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură a Judeţului Cluj. Arbitrajul va fi realizat de către un singur arbitru, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale Curţii, iar hotărârea pronunţată este definitivă pentru părţi. Oricărei părţi îi este recunoscută posibilitatea alegerii uneia dintre cele două modalităţi de soluţionare a litigiilor.

4.14. În ceea ce priveşte platforma SOL (de soluţionare online a litigiilor), disponibilă aici https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO sau formularea unei plângeri adresate ANPC http://www.anpc.gov.ro/, vă informăm că aceste două modalităţi de soluţionare amiabilă a diferendelor apărute sunt adresate doar consumatorilor, nu şi profesioniştilor.

    5. Politica de returnare a produselor

5.1. Cumpărătorul are dreptul legal (recunoscut de OUG 34/2014) de a se retrage din Contractul încheiat cu Vânzătorul, într-un termen de 14 zile de la data recepţiei produselor. Pentru exercitarea acestui drept de retragere nu este necesară prezentarea vreunei justificări.

5.2. Acest drept de retragere poate fi exercitat completand Formularul de Retur de pe site, transmis prin email la adresa info@pantofi-de-mireasa.ro în termenul de 14 zile (calendaristice) de la momentul recepţiei produselor achiziţionate, cu indicarea clară a numărului comenzii şi a datelor Cumpărătorului.

5.3. Tot într-un termen de 14 zile, calculat de la data la care a fost transmis coletul, produsele vizate trebuie returnate către Vânzător. Cheltuielile pentru transportul acestora (prin curier) vor fi suportate de către Cumpărător. În acelaşi termen de 14 zile, calculat de la receptia coletului, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului contravaloarea produselor returnate, în aceeaşi modalitate de plată precum cea aleasă la plasarea Comenzii. NU se face returnare la produsele care sunt la promoție, cele personalizate, halatele și lenjeria intimă pentru mireasa.

5.4. Adresa de retur a produselor de către Cumpărător este: pentru NOVIAS SHOES SRL – Târgu Neamţ, Str. Mihai Eminescu, nr. 5 – telefon de contact 0742 265 579.

    6. Garanţii. Limitarea responsabilităţii

6.1. În conformitate cu prevederile legale (Legea 449/2003, OG 21/1992), Vânzătorul este răspunzător faţă de Cumpărător pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul când au fost livrate produsele. Aceasta reprezintă garanţia legală de conformitate.

6.2. În cazul lipsei conformităţii, Cumpărătorul are dreptul de a solicita Vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată (Noţiunea fără plată se referă la toate costurile necesare aducerii produselor la conformitate, inclusiv costurile poştale, de transport, manipulare, manoperă, materiale utilizate şi ambalare), cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată. Totodată, Cumpărătorul are dreptul să beneficieze de reducerea corespunzătoare a preţului ori de a rezoluţiuna contractul privind acest produs în următoarele situaţii: i) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului; ii) dacă Vânzătorul nu a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp rezonabilă; iii) dacă Vânzătorul nu a luat măsura reparatorie, în termenul indicat mai jos, fără inconveniente semnificative pentru Cumpărător.

6.3. Pentru produsele comercializate pe site, notificarea Cumpărătorului privind activarea garanţiei legale de conformitate trebuie transmisă Vânzătorului în scris, prin email la adresa info@pantofi-de-mireasa.ro într-un termen de cel mult 2 ani de la data recepţiei produselor respective. O astfel de cerere va fi soluţionată de către Vânzător într-un termen de cel mult 15 zile calendaristice de la primirea notificării. Solicitarea de garanţie va fi validată de către Vânzător doar dacă produsul returnat este intact (mai exact, produsul să nu prezinte urme de lovituri, crăpături, zgârieturi, rupturi) şi însoţit de elementele doveditoare ale achiziţiei.

6.4. Vânzătorul va fi responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile asumate prin Contract şi prin intermediul acestui Document. Astfel că Vânzătorul va putea cesiona şi/sau subcontracta anumite servicii cu scopul îndeplinirii complete a tuturor obligaţiilor asumate faţă de Cumpărător, fără vreo informare sau acord al acestuia din urmă.

6.5. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru eventuale situaţii prejudiciabile pentru Cumpărător şi care rezultă din nerespectarea de către Cumpărător a prezentului Document şi/sau a legislaţiei în vigoare aplicabile.